Международный, Setka Cup

Предстоящие

Сегодня
1
2
Меньше
Тотал
Больше
17:40
Udovenko, Ivan
Sydoruk, Andrii
1
1.40
2
2.75
Меньше
1.90
72.5
Больше
1.81
8
17:45
Alekperov, Eldar
Pavliuk, Vladyslav
1
2.44
2
1.49
Меньше
1.86
73.5
Больше
1.85
8
17:50
Voronenkov, Vladimir
Zholubak, Roman
1
2.75
2
1.40
Меньше
1.81
73.5
Больше
1.89
8
17:50
Hordiichuk, Oleksandr
Kuzmych, Volodymyr
1
1.85
2
1.85
Меньше
1.85
74.5
Больше
1.85
8
18:05
Paniotov, Aleksandr
Makarenko, Roman
1
1.57
2
2.25
Меньше
1.88
73.5
Больше
1.82
8
18:10
Obischenko, Andrey
Dushak, Viktor
1
1.85
2
1.85
Меньше
1.83
74.5
Больше
1.88
8
18:15
Ponomarenko, Oleg
Kozhevnikov, Maksym
1
1.25
2
3.59
Меньше
1.88
70.5
Больше
1.82
8
18:20
Korniyenko, Mykola
Dukhovenko, Oleksandr
1
1.73
2
2.00
Меньше
1.83
74.5
Больше
1.87
8
18:20
Rak, Sergii
Nikolenko, Stanislav
1
1.60
2
2.19
Меньше
1.89
73.5
Больше
1.81
8
18:35
Likhitsky, Alexander
Kolesnik, Yuriy
1
1.38
2
2.80
Меньше
1.87
72.5
Больше
1.83
8
18:40
Sydoruk, Andrii
Antonyan, Armen
1
1.67
2
2.08
Меньше
1.81
74.5
Больше
1.89
8
18:40
Sydoruk, Andrii
Antonyan, Armen
1
1.67
2
2.08
Меньше
1.81
74.5
Больше
1.90
8
18:45
Alekperov, Eldar
Kravchuk, Artur
1
1.85
2
1.85
Меньше
1.82
74.5
Больше
1.88
8
18:50
Oleskevych, Aleksandr
Voronenkov, Vladimir
1
2.46
2
1.48
Меньше
1.84
73.5
Больше
1.87
8
18:50
Nakliutskyi, Andrii
Karchevskiy, Timur
1
2.16
2
1.62
Меньше
1.89
73.5
Больше
1.82
8
18:55
Matvieiev Denys
Ivashkin, Aleksander
1
1.40
2
2.74
Меньше
1.89
72.5
Больше
1.82
8
19:05
Gnoeviy, Roman
Dombrovskyi, Andrii
1
2.00
2
1.73
Меньше
1.82
74.5
Больше
1.89
8
19:10
Bereza, Viktor
Udovenko, Ivan
1
1.66
2
2.10
Меньше
1.81
74.5
Больше
1.90
8
19:15
Obukhov, Vitalii
Pavliuk, Vladyslav
1
2.20
2
1.60
Меньше
1.89
73.5
Больше
1.81
8
19:20
Korniyenko, Mykola
Zholubak, Roman
1
3.30
2
1.29
Меньше
1.85
71.5
Больше
1.85
8
19:20
Hordiichuk, Oleksandr
Rak, Sergii
1
1.39
2
2.77
Меньше
1.88
72.5
Больше
1.83
8
19:35
Paniotov, Aleksandr
Likhitsky, Alexander
1
4.17
2
1.19
Меньше
1.84
69.5
Больше
1.86
8
19:40
Sydoruk, Andrii
Obischenko, Andrey
1
1.85
2
1.85
Меньше
1.83
74.5
Больше
1.88
8
19:45
Ponomarenko, Oleg
Alekperov, Eldar
1
1.40
2
2.75
Меньше
1.81
73.5
Больше
1.89
8
19:50
Voronenkov, Vladimir
Dukhovenko, Oleksandr
1
1.85
2
1.85
Меньше
1.82
74.5
Больше
1.88
8
19:50
Kuzmych, Volodymyr
Karchevskiy, Timur
1
2.74
2
1.40
Меньше
1.89
72.5
Больше
1.81
8
20:05
Makarenko, Roman
Dombrovskyi, Andrii
1
3.36
2
1.28
Меньше
1.85
71.5
Больше
1.85
8
20:10
Dushak, Viktor
Udovenko, Ivan
1
2.90
2
1.36
Меньше
1.84
72.5
Больше
1.86
8
20:15
Kozhevnikov, Maksym
Pavliuk, Vladyslav
1
2.00
2
1.73
Меньше
1.84
74.5
Больше
1.86
8
20:20
Oleskevych, Aleksandr
Zholubak, Roman
1
3.39
2
1.27
Меньше
1.85
71.5
Больше
1.85
8
20:20
Nikolenko, Stanislav
Nakliutskyi, Andrii
1
2.10
2
1.66
Меньше
1.81
74.5
Больше
1.89
8
20:25
Matvieiev Denys
Yolkin, Anton
1
1.85
2
1.85
Меньше
1.84
74.5
Больше
1.86
8
20:35
Kolesnik, Yuriy
Gnoeviy, Roman
1
2.64
2
1.43
Меньше
1.90
72.5
Больше
1.81
8
20:40
Antonyan, Armen
Bereza, Viktor
1
1.85
2
1.85
Меньше
1.84
74.5
Больше
1.87
8
20:45
Kravchuk, Artur
Obukhov, Vitalii
1
1.73
2
2.00
Меньше
1.82
74.5
Больше
1.88
8
20:50
Korniyenko, Mykola
Voronenkov, Vladimir
1
2.00
2
1.73
Меньше
1.82
74.5
Больше
1.88
8
20:55
Ivashkin, Aleksander
Koshchug, Evgeniy
1
3.34
2
1.28
Меньше
1.86
71.5
Больше
1.85
8
21:20
Zholubak, Roman
Dukhovenko, Oleksandr
1
1.73
2
2.00
Меньше
1.82
74.5
Больше
1.88
8
21:25
Malinka, Roman
Lutskiy, Vladimir
1
1.85
2
1.85
Меньше
1.82
74.5
Больше
1.88
8
21:50
Korniyenko, Mykola
Oleskevych, Aleksandr
1
1.56
2
2.27
Меньше
1.89
73.5
Больше
1.82
8
22:25
Sokoltsov, Yevhenii
Obrazkov, Oleg
1
1.85
2
1.85
Меньше
1.83
74.5
Больше
1.87
8
22:55
Kobets, Vitalii
Kuprykov, Serhii
1
1.44
2
2.60
Меньше
1.82
73.5
Больше
1.88
8
23:25
Yushko, Roman
Reva, Yuriy
1
2.00
2
1.73
Меньше
1.82
74.5
Больше
1.89
8
23:55
Sokoltsov, Yevhenii
Kuprykov, Serhii
1
1.29
2
3.30
Меньше
1.86
71.5
Больше
1.84
8
Завтра
1
2
Меньше
Тотал
Больше
00:25
Reva, Yuriy
Obrazkov, Oleg
1
3.30
2
1.29
Меньше
1.88
71.5
Больше
1.82
8
00:55
Kobets, Vitalii
Yushko, Roman
1
1.66
2
2.09
Меньше
1.89
73.5
Больше
1.81
8
01:25
Sokoltsov, Yevhenii
Reva, Yuriy
1
1.29
2
3.30
Меньше
1.86
71.5
Больше
1.85
8
01:55
Yushko, Roman
Kuprykov, Serhii
1
1.32
2
3.13
Меньше
1.82
72.5
Больше
1.89
8
02:25
Kobets, Vitalii
Obrazkov, Oleg
1
2.36
2
1.53
Меньше
1.87
73.5
Больше
1.83
8
02:55
Sokoltsov, Yevhenii
Yushko, Roman
1
1.24
2
3.65
Меньше
1.88
70.5
Больше
1.83
8