International, Setka Cup

Upcoming

Today
1
2
Under
Total
Over
11:25 PM
Gavelya, Anastasiya
Nikichenko, Olena
1
8.53
2
1.05
Under
1.86
58.5
Over
1.88
8
11:55 PM
Kabakova, Liudmyla
Tiutiunyk, Iryna
1
2.99
2
1.36
Under
1.87
72.5
Over
1.86
8
Tomorrow
1
2
Under
Total
Over
12:55 AM
Dudnyk, Anastasiia
Gavelya, Anastasiya
1
1.18
2
4.51
Under
1.90
68.5
Over
1.84
8
1:25 AM
Kabakova, Liudmyla
Nikichenko, Olena
1
8.04
2
1.06
Under
1.85
59.5
Over
1.89
8
1:55 AM
Gavelya, Anastasiya
Tiutiunyk, Iryna
1
2.22
2
1.62
Under
1.84
74.5
Over
1.90
8
2:55 AM
Kabakova, Liudmyla
Gavelya, Anastasiya
1
1.28
2
3.45
Under
1.86
71.5
Over
1.88
8
3:25 AM
Dudnyk, Anastasiia
Nikichenko, Olena
1
2.12
2
1.67
Under
1.85
74.5
Over
1.89
8
3:55 AM
Tiutiunyk, Iryna
Anarmetova, Viktoriya
1
2.49
2
1.50
Under
1.86
73.5
Over
1.87
8
4:25 AM
Kabakova, Liudmyla
Dudnyk, Anastasiia
1
3.72
2
1.25
Under
1.91
70.5
Over
1.83
8
5:25 AM
Nikichenko, Olena
Tiutiunyk, Iryna
1
1.46
2
2.60
Under
1.86
73.5
Over
1.88
8
6:00 AM
Vasiuk, Vadym
Biletskiy, Oleg
1
1.68
2
2.11
Under
1.91
73.5
Over
1.83
8
6:10 AM
Obukhov, Vitalii
Kodola, Viktor
1
1.87
2
1.87
Under
1.84
74.5
Over
1.90
8
6:15 AM
Dynaburg, Leonid
Pakhnyuk, Victor
1
3.18
2
1.32
Under
1.91
71.5
Over
1.83
8
6:30 AM
Levshin, Anatoly
Korniyenko, Mykola
1
2.23
2
1.61
Under
1.91
73.5
Over
1.83
8
6:40 AM
Semenenko, Vadym
Semenets Sergey
1
1.45
2
2.64
Under
1.85
73.5
Over
1.89
8
6:45 AM
Solomko, Serhii
Burdelnyy, Sergey
1
1.54
2
2.38
Under
1.89
73.5
Over
1.85
8
7:00 AM
Levshin, Anatoly
Vasiuk, Vadym
1
1.17
2
4.61
Under
1.88
68.5
Over
1.86
8
7:10 AM
Podolian, Andrii
Bryzhevatyi, Oleksandr
1
1.45
2
2.64
Under
1.84
73.5
Over
1.90
8
7:15 AM
Gubanisev, Oleg
Klymenko, Kostiantyn
1
1.36
2
2.99
Under
1.86
72.5
Over
1.88
8
7:30 AM
Bochkovskiy, Vadim
Korniyenko, Mykola
1
1.17
2
4.61
Under
1.89
68.5
Over
1.85
8
7:40 AM
Obukhov, Vitalii
Semenets Sergey
1
1.74
2
2.02
Under
1.84
74.5
Over
1.89
8
7:45 AM
Dynaburg, Leonid
Burdelnyy, Sergey
1
2.02
2
1.74
Under
1.85
74.5
Over
1.88
8
8:00 AM
Levshin, Anatoly
Biletskiy, Oleg
1
1.50
2
2.49
Under
1.87
73.5
Over
1.87
8
8:10 AM
Bryzhevatyi, Oleksandr
Kodola, Viktor
1
2.21
2
1.62
Under
1.82
74.5
Over
1.92
8
8:15 AM
Klymenko, Kostiantyn
Pakhnyuk, Victor
1
1.74
2
2.02
Under
1.85
74.5
Over
1.89
8
8:30 AM
Korniyenko, Mykola
Vasiuk, Vadym
1
1.68
2
2.11
Under
1.83
74.5
Over
1.91
8
8:40 AM
Semenenko, Vadym
Podolian, Andrii
1
1.36
2
2.99
Under
1.86
72.5
Over
1.88
8
8:45 AM
Solomko, Serhii
Gubanisev, Oleg
1
2.99
2
1.36
Under
1.86
72.5
Over
1.88
8
9:00 AM
Bochkovskiy, Vadim
Biletskiy, Oleg
1
1.50
2
2.48
Under
1.88
73.5
Over
1.86
8
9:10 AM
Obukhov, Vitalii
Bryzhevatyi, Oleksandr
1
1.74
2
2.02
Under
1.84
74.5
Over
1.90
8
9:40 AM
Podolian, Andrii
Semenets Sergey
1
1.62
2
2.21
Under
1.91
73.5
Over
1.83
8
9:45 AM
Gubanisev, Oleg
Burdelnyy, Sergey
1
1.32
2
3.18
Under
1.84
72.5
Over
1.90
8
10:00 AM
Korniyenko, Mykola
Biletskiy, Oleg
1
1.87
2
1.87
Under
1.84
74.5
Over
1.89
8
10:10 AM
Semenenko, Vadym
Kodola, Viktor
1
1.36
2
2.98
Under
1.87
72.5
Over
1.87
8
10:15 AM
Solomko, Serhii
Pakhnyuk, Victor
1
3.36
2
1.29
Under
1.89
71.5
Over
1.84
8
10:30 AM
Levshin, Anatoly
Bochkovskiy, Vadim
1
2.11
2
1.68
Under
1.83
74.5
Over
1.91
8
10:30 AM
Bochkovskiy, Vadim
Vasiuk, Vadym
1
2.04
2
1.72
Under
1.85
74.5
Over
1.88
8
10:40 AM
Obukhov, Vitalii
Podolian, Andrii
1
3.36
2
1.29
Under
1.89
71.5
Over
1.85
8
10:45 AM
Dynaburg, Leonid
Gubanisev, Oleg
1
2.78
2
1.41
Under
1.91
72.5
Over
1.83
8
11:15 AM
Solomko, Serhii
Klymenko, Kostiantyn
1
1.58
2
2.28
Under
1.91
73.5
Over
1.83
8
11:40 AM
Semenets Sergey
Kodola, Viktor
1
2.02
2
1.74
Under
1.84
74.5
Over
1.90
8
11:45 AM
Burdelnyy, Sergey
Pakhnyuk, Victor
1
2.28
2
1.58
Under
1.90
73.5
Over
1.83
8
12:10 PM
Obukhov, Vitalii
Semenenko, Vadym
1
3.18
2
1.32
Under
1.84
72.5
Over
1.90
8
12:15 PM
Dynaburg, Leonid
Solomko, Serhii
1
1.58
2
2.28
Under
1.90
73.5
Over
1.84
8
12:40 PM
Podolian, Andrii
Kodola, Viktor
1
1.74
2
2.02
Under
1.85
74.5
Over
1.89
8
12:45 PM
Gubanisev, Oleg
Pakhnyuk, Victor
1
1.58
2
2.28
Under
1.91
73.5
Over
1.83
8