Russia, Liga Pro

Upcoming

Today
1
2
Under
Total
Over
9:30 PM
Turabekov, Tynchtyk
Sayanov, Denis
1
1.57
2
2.25
Under
1.89
73.5
Over
1.81
8
9:45 PM
Sidorin, Valery
Suntsov, Artem
1
2.55
2
1.45
Under
1.83
73.5
Over
1.88
8
9:45 PM
Grebenyuk, Bogdan
Merkushin, Yuriy
1
1.85
2
1.85
Under
1.83
74.5
Over
1.87
8
10:00 PM
Ogay, Sergey
Pravednov, Andrey
1
2.92
2
1.36
Under
1.85
72.5
Over
1.86
8
10:15 PM
Vlasov, Aleksey
Shirshov, Vasily
1
2.29
2
1.55
Under
1.89
73.5
Over
1.82
8
10:15 PM
Petrov, Aleksandr
Yusipov, Timofey
1
2.06
2
1.68
Under
1.81
74.5
Over
1.90
8
10:30 PM
Sayanov, Denis
Pavlenko, Roman
1
2.18
2
1.61
Under
1.89
73.5
Over
1.81
8
10:45 PM
Merkushin, Yuriy
Razinkov, Timofey
1
1.73
2
2.00
Under
1.83
74.5
Over
1.87
8
11:00 PM
Turabekov, Tynchtyk
Pravednov, Andrey
1
1.96
2
1.75
Under
1.82
74.5
Over
1.88
8
11:15 PM
Grebenyuk, Bogdan
Yusipov, Timofey
1
1.29
2
3.30
Under
1.87
71.5
Over
1.84
8
11:15 PM
Sidorin, Valery
Shirshov, Vasily
1
1.25
2
3.56
Under
1.89
70.5
Over
1.81
8
11:30 PM
Pavlenko, Roman
Ogay, Sergey
1
1.51
2
2.39
Under
1.87
73.5
Over
1.84
8
11:45 PM
Razinkov, Timofey
Petrov, Aleksandr
1
2.14
2
1.63
Under
1.81
74.5
Over
1.89
8
11:45 PM
Balakin, Dmitriy
Vlasov, Aleksey
1
1.84
2
1.86
Under
1.85
74.5
Over
1.86
8
Tomorrow
1
2
Under
Total
Over
12:00 AM
Pravednov, Andrey
Sayanov, Denis
1
1.85
2
1.85
Under
1.82
74.5
Over
1.88
8
12:15 AM
Shirshov, Vasily
Suntsov, Artem
1
3.09
2
1.32
Under
1.81
72.5
Over
1.89
8
12:15 AM
Yusipov, Timofey
Merkushin, Yuriy
1
2.94
2
1.35
Under
1.84
72.5
Over
1.86
8
12:30 AM
Pavlenko, Roman
Turabekov, Tynchtyk
1
1.57
2
2.25
Under
1.87
73.5
Over
1.83
8
12:45 AM
Razinkov, Timofey
Grebenyuk, Bogdan
1
1.71
2
2.02
Under
1.82
74.5
Over
1.88
8
12:45 AM
Balakin, Dmitriy
Sidorin, Valery
1
2.68
2
1.42
Under
1.81
73.5
Over
1.89
8
1:00 AM
Sayanov, Denis
Ogay, Sergey
1
2.07
2
1.67
Under
1.82
74.5
Over
1.89
8
1:15 AM
Suntsov, Artem
Vlasov, Aleksey
1
1.25
2
3.61
Under
1.88
70.5
Over
1.82
8
1:15 AM
Merkushin, Yuriy
Petrov, Aleksandr
1
1.53
2
2.35
Under
1.86
73.5
Over
1.84
8
4:45 AM
Pandur, Ivan
Meteleshko, Igor
1
1.66
2
2.10
Under
1.82
74.5
Over
1.88
8
5:00 AM
Kononenko, Alexander
Merezhko, Alexandr
1
4.45
2
1.17
Under
1.88
68.5
Over
1.82
8
5:15 AM
Marchenko, Mikhail
Sinkovskiy, Vladimir
1
1.85
2
1.85
Under
1.83
74.5
Over
1.88
8
5:30 AM
Vshivkov, Pavel
Kononenko, Alexander
1
1.46
2
2.52
Under
1.84
73.5
Over
1.86
8
5:45 AM
Tolmachev, Ivan
Kolesnikov, Dmitriy
1
1.53
2
2.35
Under
1.87
73.5
Over
1.83
8
5:45 AM
Meteleshko, Igor
Marchenko, Mikhail
1
1.88
2
1.83
Under
1.84
74.5
Over
1.87
8
6:00 AM
Merezhko, Alexandr
Duka, Andrey
1
1.31
2
3.14
Under
1.89
71.5
Over
1.81
8
6:15 AM
Sinkovskiy, Vladimir
Pandur, Ivan
1
1.89
2
1.82
Under
1.82
74.5
Over
1.88
8
6:30 AM
Duka, Andrey
Kononenko, Alexander
1
4.49
2
1.17
Under
1.86
68.5
Over
1.84
8
6:45 AM
Pandur, Ivan
Marchenko, Mikhail
1
2.51
2
1.47
Under
1.85
73.5
Over
1.86
8
7:00 AM
Vshivkov, Pavel
Merezhko, Alexandr
1
1.71
2
2.03
Under
1.82
74.5
Over
1.88
8
7:15 AM
Tolmachev, Ivan
Bazilevsky, Vitaly
1
1.90
2
1.80
Under
1.82
74.5
Over
1.89
8
7:15 AM
Meteleshko, Igor
Sinkovskiy, Vladimir
1
3.19
2
1.30
Under
1.88
71.5
Over
1.83
8
8:30 AM
Ekzhanov, Aleksandr
Mishakin, Vladimir
1
1.61
2
2.18
Under
1.88
73.5
Over
1.83
8
8:45 AM
Chumikov, Andrey
Afanasiyev, Aleksey
1
1.57
2
2.25
Under
1.88
73.5
Over
1.83
8
8:45 AM
Fedorov, Vladislav
Shirokov, Vladimir
1
1.84
2
1.86
Under
1.85
74.5
Over
1.86
8
9:15 AM
Korolev, Semyon
Petrov, Vladimir
1
1.70
2
2.03
Under
1.82
74.5
Over
1.88
8
9:15 AM
Girevenkov, Alik
Shishko, Yevgeny
1
1.85
2
1.85
Under
1.83
74.5
Over
1.87
8
9:30 AM
Mishakin, Vladimir
Slashchev, Artem
1
1.69
2
2.01
Under
1.81
74.5
Over
1.86
8
9:45 AM
Shirokov, Vladimir
Korolev, Semyon
1
1.79
2
1.88
Under
1.81
74.5
Over
1.86
8
9:45 AM
Afanasiyev, Aleksey
Girevenkov, Alik
1
1.61
2
2.13
Under
1.79
74.5
Over
1.88
8
10:15 AM
Shishko, Yevgeny
Chumikov, Andrey
1
2.17
2
1.59
Under
1.87
73.5
Over
1.80
8
10:15 AM
Petrov, Vladimir
Fedorov, Vladislav
1
2.42
2
1.48
Under
1.83
73.5
Over
1.83
8
10:30 AM
Ekzhanov, Aleksandr
Slashchev, Artem
1
1.83
2
1.83
Under
1.80
74.5
Over
1.87
8