International, Ukraine Win Cup

Upcoming

Today
1
2
Under
Total
Over
3:30 pm
Krol, Yan
Kovalenko, Vladislav
1
2.18
2
1.61
Under
1.90
73.5
Over
1.81
8
3:30 pm
Gaynyuk, Vladimir
Chetverikov, Oleg
1
1.85
2
1.85
Under
1.83
74.5
Over
1.87
8
3:45 pm
Oprysk, Mykhailo
Kovalenko, Sergey
1
2.26
2
1.57
Under
1.89
73.5
Over
1.81
8
4:15 pm
Sulim, Aleksandr
Deynega, Maksim
1
3.09
2
1.32
Under
1.89
71.5
Over
1.81
8
4:15 pm
Derevianko, Andrii
Smetenko, Vadim
1
1.72
2
2.01
Under
1.82
74.5
Over
1.89
8
4:30 pm
Kovalenko, Vladislav
Chukanov, Marat
1
1.41
2
2.69
Under
1.90
72.5
Over
1.81
8
4:45 pm
Smetenko, Vadim
Sulim, Aleksandr
1
1.22
2
3.81
Under
1.84
70.5
Over
1.86
8
4:45 pm
Doroshenko, Artem
Deynega, Maksim
1
1.32
2
3.09
Under
1.82
72.5
Over
1.89
8
5:00 pm
Chetverikov, Oleg
Chernetskiy, Igor
1
1.48
2
2.48
Under
1.85
73.5
Over
1.86
8
5:00 pm
Krol, Yan
Gaynyuk, Vladimir
1
2.81
2
1.38
Under
1.88
72.5
Over
1.83
8
5:15 pm
Kovalenko, Sergey
Derevianko, Andrii
1
1.38
2
2.81
Under
1.87
72.5
Over
1.84
8
5:30 pm
Gaynyuk, Vladimir
Kovalenko, Vladislav
1
1.29
2
3.26
Under
1.87
71.5
Over
1.84
8
5:30 pm
Chernetskiy, Igor
Krol, Yan
1
2.00
2
1.72
Under
1.83
74.5
Over
1.88
8
5:45 pm
Deynega, Maksim
Derevianko, Andrii
1
1.60
2
2.20
Under
1.88
73.5
Over
1.83
8
5:45 pm
Oprysk, Mykhailo
Doroshenko, Artem
1
3.81
2
1.22
Under
1.86
70.5
Over
1.85
8
6:15 pm
Oprysk, Mykhailo
Deynega, Maksim
1
2.81
2
1.38
Under
1.87
72.5
Over
1.83
8
6:15 pm
Kovalenko, Sergey
Doroshenko, Artem
1
1.85
2
1.85
Under
1.83
74.5
Over
1.87
8
6:45 pm
Kalenik, Sergey
Lazebny, Ruslan
1
1.70
2
2.03
Under
1.82
74.5
Over
1.88
8
7:00 pm
Polusmuak, Valentin
Korobeynik, Sergey
1
1.52
2
2.37
Under
1.86
73.5
Over
1.84
8
7:20 pm
Khorolsky, Vitaly
Nechitaylo, Evgeniy
1
1.44
2
2.59
Under
1.82
73.5
Over
1.89
8
7:35 pm
Gulevskiy, Nikolay
Polusmuak, Valentin
1
2.48
2
1.48
Under
1.85
73.5
Over
1.85
8
7:55 pm
Kalenik, Sergey
Nechitaylo, Evgeniy
1
1.45
2
2.56
Under
1.83
73.5
Over
1.88
8
8:10 pm
Presnyakov, Mikhail
Korobeynik, Sergey
1
1.59
2
2.22
Under
1.89
73.5
Over
1.82
8
8:30 pm
Khorolsky, Vitaly
Lazebny, Ruslan
1
2.37
2
1.52
Under
1.85
73.5
Over
1.85
8
8:45 pm
Gulevskiy, Nikolay
Korobeynik, Sergey
1
1.85
2
1.85
Under
1.83
74.5
Over
1.87
8
9:05 pm
Kalenik, Sergey
Khorolsky, Vitaly
1
2.37
2
1.52
Under
1.86
73.5
Over
1.84
8
9:40 pm
Nechitaylo, Evgeniy
Lazebny, Ruslan
1
1.95
2
1.76
Under
1.83
74.5
Over
1.88
8